วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

tourist

วีซ่าเวียดนามสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติไทย

นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าเวียดนามสำหรับการพำนัก 30 วันในเวียดนาม ต้องใช้วีซ่าเวียดนามในกรณีเดินทางไกล

คุณสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเวียดนามออนไลน์และนำหนังสือเดินทางวีซ่าเวียดนามไปยื่นขอวีซ่าเวียดนามได้ที่ประทับตราของคุณ (เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินเวียดนามหรือสถานทูตเวียดนาม)

วีซ่าเวียดนามเมื่อเดินทางมาถึงจะแนะนำเสมอเนื่องจากประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับนักเดินทาง

ถ้าคุณเลือกที่จะประทับตราวีซ่าที่สถานทูตเวียดนามโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับจดหมายอนุมัติวีซ่าเวียดนามแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่ซับซ้อนที่สำนักงาน

ดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูตเวียดนามในประเทศไทย:

ที่อยู่: 83/1 ถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2251-5836-8 / 0-2251-7202 / 0-2251-3552

ดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลเวียดนามในขอนแก่น:

ที่อยู่: 65/6 จตุจักร, ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 242 190

1 ความคิดเห็น:

Write ความคิดเห็น